digital højdemodel

Digital højdemodel, DHM, digital terrænmodel, DTM, numerisk model af en terrænoverflade, som er beregnet af en computer. Højdemodellen giver et realistisk, men generaliseret billede af overfladens form, da der er en fysisk grænse for genskabelsen af detaljer. Den er baseret på måling af markante punkter i terrænet, og højden (koten) for mellemliggende punkter beregnes ved interpolation. Terrænet kan derefter præsenteres i et kvadratnet eller i et trekantnet, hvor alle punkter forbindes ved triangulation.

Præcise højdemodeller for landområder etableres ofte ved fotogrammetri, hvor det ud fra stereooptagelser af flybilleder kombineret med kotefikspunkter på jordoverfladen er muligt at indmåle højder med få cm nøjagtighed. Grovere højdemodeller for større landområder kan beregnes ud fra stereopar af højopløselige digitale satellitbilleder.

Ud fra en digital højdemodel kan man vha. programmer i geografiske informationssystemer bl.a. beregne højdekurvernes placeringer, terrænoverfladens lokale hældning og jordvolumeners mægtighed i forhold til en referenceflade.

En væsentlig del af forskningen vedrørende etableringen af troværdige højdemodeller for landjorden og havbunden sker i militært regi i forbindelse med vurderinger af radiosignalspredning og til navigering af missiler og ubåde.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig