Digital forvaltning, statens betjening af borgerne via internettet. Formålet med digital forvaltning er at kunne flytte arbejdsopgaver mellem offentlige institutioner og lette borgernes adgang til dem. Strategien for digital forvaltning blev første gang formuleret i 2002 af regeringen, Amtsrådsforeningen og Kommunernes Landsforening (KL) i arbejdsgruppen Den Digitale Taskforce. Baggrunden var bl.a. en vurdering af, at den offentlige sektor i fremtiden vil mangle arbejdskraft, samtidig med at borgernes individuelle servicebehov vil blive større. Projektet ledes siden 2005 af Styregruppen for Tværoffentlige Samarbejder, der består af seks repræsentanter fra ministerier, regioner og kommuner.