Difosfater, salte af difosforsyre, H4P2O7, fx natriumdifosfat, Na4P2O7. Se fosfor (forbindelser).