Diffluere, (lat., af dis- + fluere flyde, strømme), flyde hen; smelte hen.