Differentiering, i pædagogik tilpasning af undervisningen til individuelle forudsætninger og behov hos eleverne.