Differentialkobling, symmetrisk opbygget elektrisk kredsløb, hvori strømme og spændinger optræder parvis med modsat fortegn. Ved at arbejde med forskellene (differenserne) mellem strømme og spændinger i stedet for med deres absolutte størrelser opnås en betydelig reduktion af virkningerne af uvedkommende signaler, idet disse vil påvirke strøm- og spændingsparrene ens og derfor elimineres fra differenserne. Differentialkobling anvendes fx i en differensforstærker.