Differentialanalysator, komplekst mekanisk instrument, der kan løse differentialligninger; løsningen fremstilles grafisk. Den vigtigste mekaniske enhed i differentialanalysatoren er integratoren. Den første differentialanalysator blev konstrueret i 1931 under ledelse af den amerikanske ingeniør Vannevar Bush (1890-1974); i Danmark konstrueredes en model i 1951-54 på DTH. I løbet af 1950'erne overtog især computerne differentialanalysatorernes opgave.