Differensmaskine, maskine udtænkt i 1820'erne af Charles Babbage til udregning og trykning af tabeller over matematiske funktioner (fx sinustabeller). Princippet i maskinen bygger på differensregning. På grund af urealistiske krav til nøjagtighed lykkedes det kun Babbage at få fremstillet dele af den komplicerede mekanisme. Derimod blev en mindre differensmaskine fremstillet i 1854 af svenskeren Georg Scheutz (1785-1873) på grundlag af Babbages beskrivelse.