Diener, almindelig betegnelse for alkadiener eller cykloalkadiener, dvs. carbonhydrider, som indeholder to dobbeltbindinger.