Diehard, (eng. (adj. og sb.), af die dø + hard hård), i England konservativ politiker yderst til højre.