Didotsk punkt, (se Didot-system), en enhed, som er fastlagt af de franske bogtrykkere Didot (= 1/2660 m).