Dictum classicum, (lat.), hovedsted; vigtigste udtalelse om en ting.