Diaskop, (af gr. dia- og -skop(os) 'som ser', dvs. 'som ser igennem noget'), diafremviser, lysbilledapparat til projektion af diapositiver vha. gennemfaldende lys; anvendt siden 1857. Se projektionsapparat.