Dialypetal, (af gr. dialyein adskille + -petal), inden for botanik frikronbladet.