Diakron, om en betragtningsmåde, der tager hensyn til det historiske forløb; modsat synkron.