Diakaustik, (af gr. dia- + kaustikos brændende, af kaiein brænde), brydningsfigur; optisk figur, som er dannet ved lysets brydning gennem en linse el. et prisme; sammenlign med katakaustik.