Diaglyf, (gr. dia- + -glyf), fordybet, indskåret figur i en flade; det modsatte af anaglyf.