Diafototropisme, (gr. dia- + foto- + tropisme), bevægelse hos planter, der søger at stille blade, blomster osv. i en bestemt vinkel til retningen af indfaldende lys; det samme som transversal fototropisme.