Diæter, godtgørelse, der ydes pr. dag eller pr. time for merudgifter ved udførelse af arbejdsopgaver, der medfører rejser eller midlertidige ophold uden for hjemstedet. I den offentlige forvaltning benævnes diæter som oftest time- og dagpenge; de ydes ved tjenesterejser og ved udstationering, og satserne reguleres årligt. Diæter anvendes tillige som betegnelse for den del af vederlaget til kommunalbestyrelsesmedlemmer, som ydes for mødedeltagelse, hvis ikke faste vederlag gives i stedet.