Dharmashastra, (sanskrit, af dharma og śāstra 'forskrift, lærebog, videnskab'), kategori af hinduistiske tekster på sanskrit. Dharmashastra-tekster er håndbøger i 'lov og orden', dharma. De behandler mangfoldige emner af betydning for religion og samfund: de forskellige samfundsklassers religiøse og sociale pligter, kongens opgaver, retspleje og politik. Dharmashastra-værkerne er en direkte fortsættelse af de vediske dharmasutra-tekster, der i mere summarisk form behandler de samme emner. Den betydeligste dharmashastra-tekst er Manavadharmashastra eller Manusmriti ('Manus lovbog'), der i sin endelige form formodentlig stammer fra 100-t. e.Kr. Dharmashastra-litteraturen, der omfatter adskillige tusind titler, er produceret helt frem til 1800-t.