Devshirme, (af tyrk. devşirmek 'samle'), osmannisk rekrutteringsmåde af rigets politiske og militære elite blandt de kristne undersåtter, brugt fra før 1400 til ca. 1705. Osmannerne opretholdt en centraladministration, et loyalt paladspersonale samt en dødsforagtende stående hær af janitsharer gennem tvangsislamisering og specialuddannelse af velegnede ortodokse bondesønner. De periodiske indsamlinger af velskabte, ugifte drenge og unge i alderen 8-20 år fandt oprindelig kun sted på Balkan, men udstraktes senere til størstedelen af riget. De karriere- og forsørgelsesmuligheder, som devshirme gav dygtige tidligere kristne, fik især i 1600-t. muslimer til gennem bestikkelse at få deres sønner hvervet igennem denne institution. Tilsvarende ønskede og opnåede de kristne bosniere, der fra 1463 kollektivt konverterede til islam, at være underlagt devshirme.