Devorere, (af lat. devorare, af de- + vorare sluge, opsluge), sluge; fortære.