Deux pièces er en klædedragt hvis øverste og nederste halvdel er af forskellig farve.