Detumescens, (af lat. de- + tumescere svulme), inden for medicin aftagen af en hævelse.