Detransponere, (af lat. de- + trans- + ponere sætte), bringe forskudte skriftsider i orden.