Detestabel, (af lat. detestabilis afskyelig), afskyelig; modbydelig.