Deterministisk model er en matematisk model af et begivenhedsforløb, der er principielt forudsigeligt og ikke afhænger af noget tilfældigt valg undervejs. Fx bygger forudsigelser om sol- og måneformørkelser på en deterministisk model for himmellegemernes bevægelser. Modsætningen hertil er en stokastisk model, hvori der indgår tilfældige hændelser eventuelt med kendte sandsynligheder. I nyere tid har man erkendt, at der ikke er afgørende forskel på de to typer af modeller. De to synspunkter på modellerne går op i en højere enhed i teorien for kaos.