Deteriorere, (af lat. deteriorare, af deterior ringere), gøre slettere; forringe (i værdi); ødelægge.