Detektiv, (af eng. detective, af detective police(man)), opdager (især privatopdager).