Detailprojekt, (fr. detail- + lat. projekt), et projekt (en tegning el. plan) med nøje redegørelse for alle detaljer (i modsætning til et skitseprojekt).