Detailhandler, (se detail-), indehaver af en detailhandel; det samme som detaillist.