Det indre marked, inden for EU-samarbejdet et område uden indre grænser med fri bevægelighed for varer, personer, tjenesteydelser og kapital. Grundlaget for det indre marked blev vedtaget med Den Europæiske Fælles Akt, som trådte i kraft i 1987.