Det flaviske kejserhus, romersk kejserdynasti, hvis grundlægger var Titus Flavius Vespasian, der blev kejser i 69 e.Kr.; efter ham fulgte sønnerne Titus, kejser 79-81, og Domitian, kejser 81-96.