Destruktiv, (af fr. destructif, af lat.), ødelæggende; tilintetgørende.