Destruktør, (af fr. destructeur), ødelægger; nedbryder.