Destituere, (af lat. destituere overlade til sig selv, af statuere opstille), afsætte.