Destination, (af lat. destinatio, destinationis bestemmelse, formål), bestemmelsessted (især et skibs); bestemmelse.