Despumation, (af lat. de- + spuma skum), afskumning.