Despotisk betyder egenmægtig, enevældig eller tyrannisk.