Despekt betyder foragt eller ringeagt. Det er det modsatte af respekt.