Desorganisation, (fr. désorganisation, af dés- + organisation), opløsning; tilintetgørelse af ordenen; forvirring; abnorm forandring i en organisme, hvorved den mister sine normale livsytringer.