Deskription, (af lat. descriptio, descriptionis tegning, beskrivelse), beskrivelse; skildring.