Designere, (af fr. désigner betegne, udpege, af lat. designare pege på, kendetegne, af signum tegn), udpege; foreløbigt udnævne.