Deserviter, (af lat. deservitum (sg.)), vederlag for ydede tjenester, fx advokat- el. lægehonorar.