Deservere, (af lat. deservire tjene én hengivent, de- + servire, af servus slave, tjener), gøre tjeneste for en anden.