Desertør, (af fr. déserteur), person, der deserterer; rømningsmand.