Desarmere, (af fr. désarmer, dés- + armer armere), afvæbne; gøre værgeløs; fjerne skyts og ammunition (fx fra en fæstning el. et skib); uskadeliggøre bombe, mine e.l.