Derrik, (af eng. derrick, efter navnet på en bøddel i Tyborn omkring 1600; holl. Dierryk Diederik), lossebom; lastebom; udligger; olieboretårn.