Derivat, (af lat. perf.part. derivatus, af derivare 'aflede'), afledt fordring, finansielt instrument, hvis værdi er direkte afledt af prisudviklingen på et eller flere underliggende aktiver, fx aktier og valuta, eller af udviklingen i bestemte rentesatser. Se finansielle markeder.