Dereliktion, (af lat. derelictio, derelictionis tilsidesættelse), opgivelse af ejendomsret; laden i stikken.